Khóa học: Trading for living

Xin chào Anh/em Trader ! Trong thế giới tài chính vô vàn những cạm bẫy để tồn tại và phát triển lâu dài là điều không hề dễ dàng, tỷ lệ Trader bị đào thải khỏi thị trường hàng năm là rất cao vì nhiều nguyên nh...

Tradingview Việt Nam

Hi Trader. Bắt đầu từ tháng 10/2017 Tradingview đã có nền tảng dành riêng cho Việt Nam chúng ta. Link : https://vn.tradingview.com/ ACE Trader có kinh nghiệm có thể lên phân tích để cho các newbie được...