Giới thiệu Ctrader

cTrader Trade Giao diện biểu đồ cao cấp và nền tảng giao dịch thủ công. cTrader là một nền tảng giao dịch ngoại hối và CFD của các tài sản hàng đầu, cung cấp các công cụ biểu đồ phong phú, các loại lệnh nân...

Tradingview Việt Nam

Hi Trader. Bắt đầu từ tháng 10/2017 Tradingview đã có nền tảng dành riêng cho Việt Nam chúng ta. Link : https://vn.tradingview.com/ ACE Trader có kinh nghiệm có thể lên phân tích để cho các newbie được...