Khóa học: Trading for living

Xin chào Anh/em Trader ! Trong thế giới tài chính vô vàn những cạm bẫy để tồn tại và phát triển lâu dài là điều không hề dễ dàng, tỷ lệ Trader bị đào thải khỏi thị trường hàng năm là rất cao vì nhiều nguyên nh...