Tradingview Việt Nam

Hi Trader. Bắt đầu từ tháng 10/2017 Tradingview đã có nền tảng dành riêng cho Việt Nam chúng ta. Link : https://vn.tradingview.com/ ACE Trader có kinh nghiệm có thể lên phân tích để cho các newbie được...