Lớp học phân tích kĩ thuật thị trường Crypto Currencies do Thạc Sỹ Tài Chính Lê Bảo Khánh làm người trực tiếp hướng dẫn.

Khóa học dành cho những người đã tham gia đầu tư trong thị trường nhưng chưa thực sự hiểu rõ về sự vận động của nó và có mong muốn đi sâu hơn.
Với nhiều năm kinh nghiệm học tập chuyên ngành tài chính tại Anh Quốc và làm việc cho các tổ chức, quỹ lớn tại Việt Nam như Vietnam Gold, Lienviet Post Bank, TechcomBank. Thạc Sỹ Lê Bảo Khánh đã giúp mở rộng góc nhìn đối với học viên từ góc độ của Market Marker – Nhà tạo lập thị trường ( hay còn gọi là Cá Mập )

Tham khảo thêm: http://fmaster.vn/

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.