Máy chủ (Server) của cTrader

cTrader server Máy chủ mạnh mẽ được thiết kế để mang lại hiệu suất cao, bảo mật và khả năng tương thích linh động cho các nhà môi giới vận hành trên nền tảng cTrader và hàng triệu người dùng trực tuyến đồng th...

cTrader API mở

API mở là gì? Giao diện lập trình ứng dụng, viết tắt là API là một giao diện được xây dựng có mục đích cho tạo ứng dụng trên một khung công nghệ hiện có, trong trường hợp này là cTrader. Không giống như ...

Biểu đồ cTrader

Biểu đồ giao dịch Biểu đồ và hệ thống giao dịch trong cTrader là miễn phí và hoạt động cùng nhau liền mạch. Biểu đồ giao dịch của cTrader hoạt động hiệu quả. Các trader có thể tạo các lệnh Market, Limit ...

Giao dịch trên Ctrader

Vào lệnh và khớp lệnh nhanh Các traders thường quan tâm khả năng khớp lệnh của một nền tảng. cTrader khớp các lệnh chỉ trong mili giây. cTrader hỗ trợ xử lý các lệnh một cách đồng thời, nhiều lệnh có thể...

Giới thiệu Ctrader

cTrader Trade Giao diện biểu đồ cao cấp và nền tảng giao dịch thủ công. cTrader là một nền tảng giao dịch ngoại hối và CFD của các tài sản hàng đầu, cung cấp các công cụ biểu đồ phong phú, các loại lệnh nân...